От Министерството на образованието и науката (МОН) публикуваха проектите на учебно-изпитните програми за VII и за VIII клас, съобщиха от МОН.

На сайта на Министерството на образованието и науката са публикувани за обществено обсъждане проектите на учебнo-изпитните програми за националното външно оценяване за учебната 2016/2017 година на учениците от VII клас по български език и литература и по математика.

Заедно с тях са обявени и учебно-изпитните програми за проверка на способностите по изобразително изкуство и по музика след завършен VII клас.

Представени за обсъждане са и проекти на учебно-изпитните програми за проверка на способностите по изобразително изкуство, по музика и по хореография на учениците от VIII клас за прием в държавни и в общински училища през учебната 2016/2017 година.

До 9 януари 2017 година могат да бъдат пращани бележки, становища и предложения по проектите на учебнo-изпитните програми към дирекция "Съдържание на предучилищното и училищното образование". Проектите на програмите са на сайта на МОН в раздел "Проекти на документи".