МОН няма да зачита 7-ма задача от матурите по български език и литература. Това стана ясно на брифинг в просветното ведомство, докато протичат днешните изпити - втората матура за 12-ти класи и математиката от Националното външно оценяване за седмокласниците. Решението обяви зам.-министър Таня Михайлова.

Припомняме, задача 7 от матурата за зрелостниците обърка ученици, а и предизвика негодувание на експерти.

Зрелостниците пишат по вариант 1 на втората матура

Зрелостниците пишат по вариант 1 на втората матура

Изтегленият вариант 1 важи за изпита по всичките 13 предмета

Според условието трябва да се посочи изречението, в което няма допусната граматична грешка. Спорният дистрактор е "б", който звучи неестествено, въпреки че не е допусната точно граматична грешка. Именно този отговор е верен, според МОН.
Дистрактори "в" и "г" се изключват заради липсата на пълен член в думaтa "адвоката" и членуване на "Искърско дефиле", в отговор "а" грешката е в членуването на "сухопътен".

По време на брифинга от МОН обясниха, че в подусловието на задачата няма граматична грешка, а семантична неточност. За да не бъдат ощетени зрелостниците ще бъде присъдена по една точка за всеки възможен верен отговор.

Тази задача се приема, че е част от 30-те точки. Тоест, след като има условие за двусмислие, това означава, че ще получи точките, които трябва да получи - тази задача носи една точка.

Таня Михайлова коментира, че тъй като има спорен момент, тъй като ще има усещане за несигурност в зрелостниците - решението е тази задача да не се зачита в изпитния вариант.

"Преди всичко този изпит трябва да покаже знанията. Всеки един отговор трябва да бъде безспорен. Съответно тъй като условието създава и най-малкото съмнение за друг отговор, смятам че това е напълно отговорно решение", посочи още зам.-министър Михайлова.

Стана ясно, че тестовите материали преминават през три нива на контрол -през комисия, лица, които утвърждават вариантите, и лица, които правят експертна окончателната оценка на изпитните варианти за държавните зрелостни изпити. Комбинациите са над 11 милион

Проф. Светла Коева, директор на Института по български език приветства решението на министерството.

Припомняме казуса: В отговора, който е даден за верен, граматична грешка - няма, но изречението създава предпоставка за семантично неразбиране. Тя обясни, че глаголи, които са за изразяване на психическо състояние, когато са употребени в несвършен вид и в минало свършено време, когато изискват пряк обект, който е одушевен или съществително, което изразява група от одушевени обекти, какъвто в случая е съществителното комисия - група от лица, винаги трябва да бъде членувано в изречението, за да бъде то граматично вярно.

Ето и цялата задача, която вече няма да си взима под внимание:

В кое от изреченията НЕ е допусната граматична грешка?

А) Гласуваните поправки в новия закон ще засегнат пряко въздушния и сухопътен транспорт в страната.

Б) Убедително написаното мотивационно писмо на младия и амбициозен кандидат впечатли комисия.

В) Още утре г-н Каменов, адвоката на братовчедка ми, ще те потърси, за да подготвиш необходимите документи.

Г) По Искърско дефиле, което е с дължина около 100 км, са разположени множество интересни обекти.