Дванадесетокласниците пишат по вариант 1 на втората задължителна матура.

В 6.30 часа тази сутрин в Министерството на образованието и науката беше изтеглен вариант 1 от два възможни, съобщи БНР.

Втората задължителна матура е по предмет по избор.

Зрелостниците могат да избират между 13 предмета - математика, биология, география, история, физика, химия, философия и чужди езици, между които английски, немски, френски, испански, италиански и руски език.

Изтегленият вариант 1 важи за изпита по всичките 13 предмета.

По всеки от предметите дванадесетокласниците трябва да отговарят на въпроси както с избираеми, така и със свободни отговори.

По предметите история, география, философия и чуждите езици се изисква учениците да създадат и текст. По математика учениците трябва да решават задачи.

За втора година изпитът на дванадесетокласниците се провежда в три модула, така че да се намалят възможностите за преписване и за изтичане на информация.

110 хиляди ученици на изпитите след 7-и и 12-и клас

110 хиляди ученици на изпитите след 7-и и 12-и клас

МОН публикува отговорите на изпитите

Припомняме, учениците от професионалните гимназии могат да не се явят на втората матура. Законът за предучилищното и училищното образование позволява учениците от професионални гимназии да получат като оценка в дипломата си средноаритметичната стойност от оценките, получени на държавните изпити за придобиване на професионална квалификация.

Втората матура започна в 8 часа и е с продължителност от 4 астрономически часа. Учениците със специални образователни потребности разполагат с 6 часа.

Според изискванията зрелостниците трябва да заемат местата си най-късно до 07.45 ч. и да пишат с черен химикал.

Очаква се днес на ДЗИ да се явят над 55 000 ученици.

Повече от 55 000 зрелостници се явяват днес на втората матура

Повече от 55 000 зрелостници се явяват днес на втората матура

Изпитът започва в 08:00 часа и продължава 4 астрономически часа

Днес се провежда и националното външно оценяване на седмокласниците по математика. Изпитният вариант ще се изтегли в 9 часа. Изпитът на децата започва в 10 часа.

Малката матура е в два модула. Очаква се на изпита по математика да се явят над 57 000 седмокласници.