22.5 млн. лв. за модернизация на материалната база в училищата предвижда национална програма, одобрена на заседанието на Министерски съвет.

След целите на програмата са възстановяване, модернизиране и поддържане на спортна база.

Предвижда се и обновяване на учебно-техническото оборудване в училищата, за да се осигурят адекватни условия за протичане на учебния процес, в това число нови учебни дъски и консумативи, ученически маси и столове и други.

Една от насоките в програмата е за повишаване безопасността на материалната база в училищата и физическата сигурност на ученици и учители. Предвижда се изграждане на съвременни инсталации за охрана в училищните сгради.

По националната програма за енергоефективно саниране на училищни сгради са планирани 15.5 млн. лв., а по програмата за въвеждане на информационни технологии в българските училища са предвидени 32.5 млн. лв.