Правителството прие промени в начина на определяне на субсидията за студентите от различни специалности във ВУЗ-овете.

Според управляващите към момента има създаден дисбаланс във държавното финансиране, поради което се наблюдава необходимост от корекция на съотношенията в нормативите между отделните професионални направления.

Правителството даде 10 млн. лева на Софийския университет
Обновена

Правителството даде 10 млн. лева на Софийския университет

9 милиона отиват за поддръжка и модернизиране на материалната база на СУ

При сегашните коефициенти се формират излишъци на средства при финансирането на определени професионални направления като "Медицина", "Стоматология" и "Фармация" и се наблюдават съществени дефицити на средства в определени области на висшето образование (педагогически, хуманитарни, технически и изкуства). Освен това, коефициентите не изразяват себестойността на образователния процес на обучаващите се, съобщават от Министерски съвет.

При сега действащите в България разпоредби се наблюдава наличие на големи диспропорции между отделните професионални направления. Например, за професионални направления "Медицина", "Стоматология" и "Фармация" диференцираният норматив е с коефициент 9,40, докато при "Икономика", "Администрация и управление" и "Туризъм" коефициентът е 1,00.

Сегашните коефициенти водят до натупването на огромни финансови ресурси само в определени области на висшето образование, което е показател за неефективното разпределение на средствата и дисбаланс в системата.
Намаляването на субсидиите за обучение спрямо някои професионални направления няма да доведе до липса на средства в нито един аспект на тяхната дейност, уверяват министрите.

Сред мотивите се посочва уеднаквяване на образователната инфраструктура в страната с европейската практика по отношение на държавното финансиране.

Държавата гарантира 50 млн. лв. за студентски кредити през 2017 г.

Държавата гарантира 50 млн. лв. за студентски кредити през 2017 г.

Гаранцията е за банки, сключили типов договор с МОН

На заседанието на МС също така беше решено да се издаде държавна гаранция до 50 млн. лв. по Закона за кредитиране на студентите и докторантите (ЗКСД) за 2018 г. за новите отпуснати кредити през бюджетната година, като финансовата подкрепа се изразява в гарантиране на главницата и лихвите по кредитните задължения.

На база на взетото решение министърът на образованието и науката Красимир Вълчев подписва споразуменията за издаване на държавна гаранция за отпускане на кредити по ЗКСД през 2018 г. с петте банки, подписали типовия договор - "Банка ДСК" ЕАД, "Райфайзенбанк (България)" ЕАД, "Алианц Банк България" АД, "Юробанк България" АД и "Първа инвестиционна банка" АД.

Договорените кредити по реда на ЗКСД през предходните години са гарантирани от държавата до тяхното пълно погасяване.