За четвърта поредна година Аулата на СУ „Св. Климент Охридски" се превръща в симулативна фондова борса.

ПроектътLevcheto" провокира предприемаческото мислене у младите хора и дава възможност на студенти с различен профил и ниво на подготовка да се докоснат до света на инвестициите, като им дава знания за основните процеси и термини присъщи на фондовата борса.

На 10 май от 10 часа водещи компании на българския пазар ще представят своята работа и предадат опита си в инвестициите. Целта е да се изгради реална комуникация между студент и работодател.

Разиграва се симулация, в която близо до реалните пазарни условия, участниците имат шанса да търгуват с акции, облигации и валута. В деня на събитието получават 10 000 AIESEC лева равностойни на 1 български лев и в края на деня участниците ще си тръгнат с левовата равностойност на това което са успели да спечелят или загубят по-рано.

Партньорът на събитието Alaric Securities предоставя общ награден фонд в размер от 1000 лв. за участниците, класирали се на първите три места в симулацията.

А десетте процента от участниците, показали най-добри резултати в симулацията ще бъдат поканени на неформален коктейл след събитието, на който ще имат възможността да разговарят свободно с партньори на проекта.

Събитието, организирано от АIESEC - най-голямата международна студентска организация, ще бъде открито от Ралица Агайн - заместник председател на Комисия за финансов надзор.