“Любен Каравелов и Васил Левски начело на българското националнореволюционно движение“ и  „България в навечерието и по време на Първата балканска война (1908-1913)“ – пишат кандидат-студентите на изпита по история на България в Софийския университет за учебната 2016/2017 година, съобщиха от ВУЗ-а.

С изпита по история на България продължава втората кандидатстудентска сесия на Софийския университет.

В 9.00 часа в 65-та аудитория на Ректората Филип Александров от София изтегли двете теми, от които ще избират явилите се на изпита по история на България. Изпитната комисия е подготвила общо 15 теми.

Кандидат-студентите, които са подали заявления за явяване на изпита днес, са 692.

Проф. Ренета Божанкова, заместник-ректор на Софийския университет, приветства кандидатите и изрази надеждата си те да са добре подготвени и да станат студенти в най-старото и авторитетно висше училище.

Деканът на Историческия факултет и председател на изпитната комисия доц. Тодор Попнеделев пожела успех на всички кандидати и им препоръча да не бързат, а да мислят.

Специалностите, за които кандидат-студентите могат да кандидатстват след успешно положен изпит, са: Философия; Социология; Политология; Публична администрация; Културология; Библиотечно-информационни науки; История; Археология; Етнология; История и география; Архивистика и документалистика; Минало и съвремие на Югоизточна Европа; История и философия; Хебраистика; Педагогика; Социални дейности; Неформално образование; Предучилищна и начална училищна педагогика; Социална педагогика; Специална педагогика; Логопедия; Физическо възпитание и спорт.