Над 400 бъдещи първокурсници, които ще се запишат в редовна форма на обучение държавна поръчка в Стопанската академия в Свищов, ще могат да ползват безплатни общежития, съобщи БНТ.

Решението на академичния съвет е заради извънредното положение и неговото отражение върху доходите на семействата.

Според заместник-ректора доц. Румен Ерусалимов, това е още една причина младите хора да останат в България.

Инициативата на Стопанската академия е подкрепена от едно от големите застрахователни дружества в страната.

Доц. д-р Румен Ерусалимов - зам.-ректор на Стопанска академия "Д.А.Ценов" - Свищов обяснява, че дружеството е решило да покрие учебните такси на новоприетите в специалността "Застраховане и социално дело" за учебната 2020-2021 г.

Ректорът на Стопанска академия проф. Марияна Божинова е решила да удовлетвори молбата на Студентския съвет по отношение таксите за общежитие и на настоящите ни студенти. Техните такси ще бъдат редуцирани с 50% в периода на извънредното положение.