Над 6100 младежи са започнали работа от началото на 2014 г., 1300 са включени в субсидирана заетост, а повече от 2200 в дейности, изпълнявани от общините по националната програма за официални помощи към осигуряване на заетост.
Общо започналите работа младежи представляват 24% от всички започнали работа през първите два месеца на годината безработни лица.

Тези данни изнесе пред депутатите социалният министър Хасан Адемов в отговор на парламентарен въпрос от своя предшественик и депутат от ГЕРБ Тотю Младенов.

В разгръщането на своя въпрос Младенов се позова на тревожни факти от Евростат - над 13% са безработните през последната година, а особено тревожен е въпросът с младежката безработица, където сме на второ място по темпове на растеж. В края на февруари младежката безработица според Евростат е над 30%, посочи Младенов.

Обещаните над 250 000 работни места не само не са създадени, но има 30 000 нови безработни - пресечете тази тенденция и използвайте максимално Европейската гаранция за младите хора, както и европейските пари като цяло, призова Младенов.

Предприети са стъпки за практическото изпълнение на Гаранцията за младежта, като във всяко бюро по труда е определен служител, специално ангажиран с младежите, отвърна Адемов. Налице са и първите резултати от фокусираната работа, като общият брой на регистрираните младежи до 29 години към 28 февруари 2014 г. са с около 6100 по-малко от онези в края на същия месец през миналата година.

С 1,9 процентни пункта намалява относителният дял на безработните младежи, като в края на февруари той е 18,9%, а броят им намалява за 9-и пореден месец, добави той. „Вие се позовавате на данните на Евростат, но много добре знаете, че в цитираните от вас такива става дума за сезонно изготвена заетост и там методиката е различна. Явно използвате методиката, която ви е удобна, за да направите тези изводи", коментира той.

За изпълнение на мерки и програми за заетост при младежите са предвидени повече от 21 млн. лева в държавния бюджет за тази година, както и допълнителни средства от Европа, припомни той.

Проблемът е европейски и Европейската комисия е приела идеята за реализиране на Гаранцията за младежта, като още през април и у нас ще стартират стажантските програми, които ще надградят над започнатото от предишните управляващите в това отношение и ще дадат възможност на голяма група младежи да намерят работа, обеща Адемов.