Общото събрание на Великотърновския университет "Св. Св. Кирил и Методий" е нелегитимно, съобщи БНР. Причината е че студентското представителство в него не отговаря на изискванията на Закона за висшето образование.

На 17 май във Великотърновския университет е насрочено Общо събрание за избор на нов ректор. Според Академичния инициативен комитет този избор, обаче, ще бъде незаконен, защото студентите, включени в Общото събрание, нямат право да участват. Те са прехвърлени от състава на предишното Общо събрание, чиито 4-годишен мандат е изтекъл.

Трябва да се избере ново студентство представителство в най-висшия университетски орган, казват членовете на комитета. Тяхната позиция е подкрепена и от министъра на образованието и науката Сергей Игнатов, който в становище, изпратено до университета, потвърждава, че вече е прекратен мандатът на студентите, членове на предишното общо събрание.

Ако до 4 май не бъдат насрочени избори сред студентите за техни представители в Общото събрание, ще сезираме прокуратурата за допуснатите във Великотърновския университет нарушения на Закона за висшето образование, декларира Академичният инициативен комитет.