С решение на общинският съвет, Карнобат затваря училището в село Соколово, заради липсващи ученици и ниска раждаемост.

Мотив за прилагането на тази непопулярна мярка е трайната тенденция за намаляване на броя на децата и невъзможността да бъдат формирани паралелки с изисквания брой ученици в тях.

В началото на настоящата учебна година за обучение в начално училище "Христо Ботев" в село Соколово са били записани 65 деца, като 55 от тях са от Карнобат, пет от село Драгово и две от село Хаджиите.

По време на проверка през месец октомври миналата година, инициирана от "Регионален инспекторат на образованието" Бургас, е установено, че при вписани в дневниците 65 ученика, в класните стаи са присъствали 32 деца. Втора проверка е установила, че част от учениците - общо 22, трайно не посещават учебните занятия, защото отсъстват от страната.

Към 1 януари официално броят на децата от I д IV клас е бил намален от 65 на 39, което поставя под въпрос делегирания бюджет в училището, както и качеството на учебния процес. На предходно свое заседание, общинските съветници отказват да гласуват за дофинансиране на учебното заведение.

Същевременно според статистиката в селата Соколово, Драгово, Хаджиите и Козаре, за които е предназначено училището в Соколово, през 2015 год. са се родили общо едва 3 деца.

Според прогнозите на експертите недостатъчният брой ученици ще попречи на училището да се развива и то ще продължи да съществува като "неустойчива образователна институция. Последиците от това вече са видими и от показаните слаби резултати от децата в Националното външно оценяване в IV клас.

Анализите показват, че няма да могат да се изпълнят изискванията за организация, качество и финансиране на учебния процес в училище "Христо Ботев" в село Соколово, което поставя учениците му в неравностойно положение спрямо останалите в общината. Закриването на учебното заведение ще премахне този дисбаланс, смятат съветниците.

Очакванията са с пренасочването на учениците в други общински училища в Карнобат да се гарантира по-добрата им интеграция и по-качественото им образование. От община Карнобат вече планират как да осигурят много по-добри условия за децата през следващата учебна година. Гарантиран е техният безплатен превоз.