По-малко време за работа на матурите като мярка срещу преписването обмисля министърът на образованието проф. Тодор Танев.

Само пред погледите на трима-четирима депутати министърът за пореден път се зарече по време на парламентарния контрол, че ще бъдат написани нови правила за провеждане на държавните зрелостни изпити, които дори ще бъдат в синхрон.

Темата за матурите повдигна депутатът от Българския демократичен център (БДЦ) Борислав Иглев, които поиска да разбере от образователния министър дали има извършена проверка относно теча на информация за матурите и какви мерки ще бъдат предприеми относно сигурността. Въпросът ядоса министър Танев, който поиска доказателства, че действително има изтекла информация.

Въпреки това проф. Танев се зарече, че ще бъдат взети мерки, но те нямало да бъдат със силови методи.

"До 14-ти септември трябва да имаме нова наредба за провеждане на матурите", обеща министърът. И сега той отсече, че никой не може да се справи с преписването и всеки е преписвал понякога в живота си.

„Обмисляме и силно намаляване на времетраенето на изпита, има научни доказателства и примери от други страни, че съкращаването на времето дава други по-добри резултати", изтъкна министър Танев и посочи, че сега четири часа са много за един държавен зрелостен.