Обучават почти 3000 деца със специални потребности чрез модерни технологии, съобщиха от Министерството на образованието и науката.

Децата са от центровете за специална образователна подкрепа. Ще бъдат закупени технологии за контрол на компютър с поглед. Така с нови софтуерни продукти и модерни технологии, децата ще могат да боравят с компютър дори да имат проблеми и да не могат да ползват ръцете си заради физически увреждания.

Предвижда се използването на софтуер, с който децата да общуват чрез синтезирана реч, да изразяват мисли и желания, да се учат, да използват интернет, да разговарят в социалните мрежи и чрез електронна поща, да пишат или рисуват

Някои от центровете ще закупят 3D принтери, които са подходящи за създаване на предмети или макети с образователна цел от децата със сензорни увреждания.

За децата с детска церебрална парализа ще бъдат закупени бели магнитни дъски с комплекти от магнитни букви и цифри, както и други подходящи образователни игри.

Те ще бъдат закупени по национална програма "Осигуряване на съвременна образователна среда".

За първа година в програмата беше включен модул за модернизиране на базата на специализираната образователна среда. По програмата ще бъдат финансирани проектите на 38 центъра, от които 31 държавни и седем общински. Те ще получат 1,6 млн. лв.

По модул "Подкрепа на целодневното обучение на учениците" на националната програма ще бъдат финансирани и 87 училища за оборудване на кабинети за занимания по интереси. Те ще получат 800 000 лв., като ще бъдат купени книги, игри и материали за разгръщане на потенциалните творчески заложби на учениците в областта на науките, изкуствата и спорта.

Класните стаи ще могат да се ползват и за други дейности за учениците от начален и прогимназиален етап, допълват от МОН.