Учениците и студентите ще се обучават за защита при бедствия и за оказване на първа помощ.

Това предложение приеха народните представители при обсъждането на Закона за защита при бедствия, предаде БНР.

В основното училище децата ще се учат за рисковете от бедствия и как да действат в такива случаи, а учениците в средното образование и студентите ще получават познания за защита, които съответстват на профила и специалността им на обучение.

Депутатите приеха също скривалищата и радиационните укрития да могат да могат да се отдават под наем, тъй като голяма част от тях са държавна или общинска собственост, но не се поддържат. За целта предстои да се направи преглед и да се определят кои съоръжения и при какви условия могат да се отдават под наем, както и тези, които няма да могат да бъдат отдавани.