Догодина държавните зрелостни изпити за завършване на гимназия и външното оценяване за седмокласниците отново ще се проведат преди 24 май, въпреки първоначалната идея това да стане след празника.

Срещу провеждането толкова рано на изпитите за 7-ми клас се обявяваха предимно преподавателите, тъй като учебният материал още не е покрит, а и учебната година продължава.

Министърът на образованието Меглена Кунева днес е подписала заповедите, с които се определят датите за провеждане на двата изпита, както и сроковете на ваканциите през предстоящата учебна година.

През новата учебна година ще има следните ваканции:

29.10.2016 г. – 01.11.2016 г. вкл. - есенна

24.12.2016 г. – 04.01.2017 г. вкл. - коледна

04.02.2017 г.  – 08.02.2017 г. вкл. - зимна за І – ХІ клас

04.02.2017 г.  – 06.02.2017 г. вкл. - зимна за ХІІ клас

08.04. 2017 г. – 17.04.2017 г. вкл. - пролетна за І – ХІ клас

13.04.2017 г. – 17.04.2017 г. вкл. - пролетна за ХІІ клас 

Неучебните дни  през 2016-2017 г. ще са:

07.11.2016 г.  неучебен, но присъствен ден след провеждане на избори за президент

19.05.2017 г.  ДЗИ по БЕЛ  и НВО в VІІ клас по БЕЛ

22.05.2017 г.  втори ДЗИ и НВО в VІІ клас по математика

25.05.2017 г.  неучебен, но присъствен ден по повод Деня на българската просвета и култура и славянската писменост.

Началото на втория учебен срок ще е на 09.02.2017 г.  за І – ХІ клас и на 07.02.2017 г. за ХII клас.

Вторият учебен срок ще за завършва по следния график:

15.05.2017 г.  ХІІ клас (13 учебни седмици)

31.05.2017 г.  І – ІV клас (14 учебни седмици)

15.06.2017 г.  V – VІІІ клас (16 учебни седмици)

30.06.2017 г. V – VІІІ клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)

30.06.2017 г. VІІІ клас (18 учебни седмици за паралелки с прием след завършен седми клас с интензивно изучаване на чужд език)

30.06.2017 г.  ІХ – ХІ клас (18 учебни седмици)

14.07.2017 г. XI клас (20 учебни седмици за паралелки за придобиване на професионална квалификация)

Според графика сесията  май-юни 2017 година ще бъде:

19 май - Български език и литература;

22 май - втори задължителен изпит по предмет по избор;

26 май - 2 юни - матури по предмет по желание на ученика. 

Националното външно оценяване за IV клас:

10 май – Български език и литература;

12 май – Математика;

15 май – Човекът и природата;

16 май – Човекът и обществото.

Изпитът по чужди езици ще се проведе на 29 май 2016 г.

Националното външно оценяване по чужд език за VIII клас с интензивно изучаване на чужд език ще е на 23 юни 2017 г.

За първи път тази година ще се проведе и онлайн оценяване на дигиталните компетентности за учениците от X клас, което ще е от 12 до 16 юни 2017 г.

Министър Кунева подписала и заповед за определяне на датите за провеждане на държавните изпити по теория на професията и специалността за придобиване на професионална квалификация през учебната 2016 – 2017 година.