От днес учителите ще пишат оценки на учениците си за материала, който са им преподавали онлайн, съобщава БНТ.

Eвгения Костадинова, директор "Съдържание на предучилищното и училищното образование" към МОН, увери, че няма нищо по-различно от обучението, което се случва в традиционната класна стая.

По нейни думи в случай че даден ученик не разполага с телефон или лаптоп, учителят просто няма да му поставя оценка.

Всеки учител може да намери най-адекватния начин, по който да работи с индивидуалните случаи на учениците, категорична бе Костадинова.

Липсва обобщена информация ца общия брой на учениците, които нямат нито компютър, нито телефон. Те са "офлайн" и ще получат оценки едва когато се върнат в училище.

Удължаването на учебната година не е неизбежно, обнадежден Вълчев

Удължаването на учебната година не е неизбежно, обнадежден Вълчев

Зависело колко ще продължат мерките