В Софийския университет „Св. Климент Охридски” се провеждат устен изпит по журналистика за кандидат-студенти и изпит събеседване за специалност „Изобразително изкуство“. Това съобщават от учебното заведение.

До устен изпит по журналистика са допуснати 431 кандидат-студенти, които на писмения изпит са получили оценка, не по-ниска от добър 3,50.

Заместник-ректорът на Софийския университет проф. Ренета Божанкова приветства кандидатите. Тя сподели, че вижда готовността в очите им и изрази убедеността си, че комисиите с радост и гордост ще ги оценят високо.

От своя страна председателят на изпитната комисия доц. Ефрем Ефремов пожела на кандидатите да бъдат преди всичко спокойни и да покажат знания и владеене на фактите.

От СУ уточняват, че устният изпит по журналистика се провежда еднократно само за редовната кандидатстудентска изпитна сесия. Той протича под формата на събеседване на изпитните комисии с кандидат-студентите.

На всички кандидати се задават едни и същи въпроси. Изпитната комисия ги определя в деня на изпита. Към основните теми комисиите могат да задават допълнителни, изясняващи въпроси. Предмет на оценка са общата култура и осведоменост по актуални събития; комуникативните умения; информираността и мотивацията за професията.

Издържалите успешно устния и писмения изпит по журналистика могат да кандидатстват за специалностите във Факултета по журналистика и масова комуникация – „Журналистика”, „Връзки с обществеността” и „Книгоиздаване”.

Конкурсният изпит за специалност „Изобразително изкуство” се провежда под формата на изпит-събеседване. Кандидатите представят портфолио с авторски рисунки. Те  отговарят и на следните въпроси:

1. Споделете впечатленията си от посетени у нас художествена изложба, музей, галерия или друга изява на художници. 

2. Изяснете особеностите на творческия процес и изразните средства във ваши творби, които сте представили на събеседването в оригинал.