Матурите по желание в майската сесия на тази учебна да се проведат на 26, 29, 30 и 31 май 2017 г. Това предлагат от Министерството на образованието и науката (МОН) след анализ на подадените от зрелостниците заявления. Проектът е публикуван на сайта на МОН за едномесечно обществено обсъждане.

Ако след това министърът утвърди предложените дати, на 26 май 2017 г. ще бъде държавният зрелостен изпит по английски език, немски език, френски език, испански език, италиански език или руски език.

Два пъти по 60 минути и още 120 имат зрелостниците на матурата

Два пъти по 60 минути и още 120 имат зрелостниците на матурата

От МОН припомнят новите правила

За дата на матурата по математика се предлага 29 май 2017 г. На 30 май 2017 г. е възможно да са изпитите по физика и астрономия, химия и опазване на околната среда, философски цикъл, а на 31 май - по география и икономика, биология и здравно образование и история и цивилизация.

На 19 май 2017 г. от 8.00 часа ще се проведе държавният зрелостен изпит по български език и литература. В същия ден от 10.00 часа ще бъде националното външно оценяване (НВО) по български език и литература за VII клас.

На 22 май 2017 г. от 8.00 часа ще се проведе втората задължителна матура по предмет по избор. Най-желаният предмет за втори зрелостен изпит е Биология и здравно образование. За него тази година кандидатстват 14 053 зрелостници.

Близо 7000 зрелостници показват знанията си на втората матура

Близо 7000 зрелостници показват знанията си на втората матура

Най-много са предпочели географията

На 22 май от 10.00 часа ще има национално външно оценяване (НВО) по математика за VII клас.

Резултатите от държавните зрелостни изпити ще бъдат обявени до 9 юни 2017 г.

Матурата за десетокласниците – дали могат да четат
Обновена

Матурата за десетокласниците – дали могат да четат

При отсъствие на ученика повече от 30 % той ще се явява на изпит

От МОН припомнят, че държавните зрелостни изпити са писмени и анонимни. Те се провеждат се в 4 астрономически часа, като за учениците със специални образователни потребности са предвидени допълнително 2 астрономически часа.

За тази учебна година няма промени в учебно-изпитните програми. По всеки от предметите учениците отговарят на въпроси с избираем отговор и на въпроси със свободен отговор. Изискването да бъде създаден текст е за изпитите по български език и литература, по чужд език, по история, по география, по философия. По математика се решават задачи, пишат от МОН. Всеки изпит се оценява с максимум 100 точки.

Изпитни материали по всички учебни предмети от септемврийската сесия 2016 г. са публикувани на сайта на МОН - в раздел "Общо образование" и подраздел "Държавни зрелостни изпити". Всеки изпитен материал е разделен на модули с различна продължителност.

Там е обявена подробна информация за решенията на висшите училища в кои професионални направления и специалности ще приемат с оценките от матурите, както и в кои специалности оценките ще бъдат включени в балообразуването.