Преподавателите, заснети как пият в сградата на СУ "Св. Климент Охридски", са с последно предупреждение за уволнение. Това стана ясно от официалното становище на Ректорския съвет на Софийския университет "Св. Климент Охридски", публикувано в сайта на университета.

Според управителното универсетско тяло с действията си проф. дин Драгомир Драганов и проф. д-р Костадин Рабаджиев са нарушили Закона за висше образование, Правилника за устройството и дейността на Софийския университет, Правилника за вътрешния трудов ред и заповед на Ректора и особено задължението да се отнасят с уважение към честта и достойнството на студентите и да спазват академичната етика на територията на Университета.

С тези свои действия те са уронили доброто име на СУ, поради което Ректорският съвет е взел решение на проф. дин Драгомир Драганов и проф. д-р Костадин Рабаджиев да бъде наложено дисциплинарно наказание „предупреждение за уволнение“.

Според Деканата на Историческия факултет към СУ пък случката е била преекспонирана в публичното пространство.