Отношенията между висшите училища и представителите на бизнеса са ключови за развитието както на икономиката, така и на образованието.

Това каза днес министърът на образованието и науката Даниел Вълчев след подписването на Споразумение за сътрудничество между Българска бизнес мрежа (ББМ), Университета за национално и световно стопанство (УНСС) и Нов български университет (НБУ).

С подписването на Споразумението беше поставено началото на проект „Академия българска бизнес мрежа", който е насочен към практическата реализация на студентите от горните курсове в условията на реалния бизнес.

Инициативата предвижда сформиране на осем бизнес групи (по четири в двете висши учебни заведения), в следните направления: маркетинг, търговия, проекти и бизнес развитие, управление на човешките ресурси. В тези направления ще бъдат включени студенти от релевантни специалности в УНСС и НБУ.

Всяка бизнес група ще включва 15 студенти от III и IV курс или магистърска степен на обучение, като всеки студент ще работи по отделен проект.

Академия българска бизнес мрежа цели да подкрепи усилията на академичната общност за изграждане компетенциите на младите специалисти, в съответствие със съвременните изисквания на модерния бизнес и българските компании, в качеството им на основен създател на работни места за младите хора с висше образование в България.