С решение на общинския съвет в Ловеч ще бъде закрит дома за юноши в града и на негово място ще бъдат открити два центъра за настаняване от семеен тип с капацитет от 20 места, съобщи кметът Минчо Казанджиев, цитиран от БНР.

Домът се закрива по силата на изменението и допълнението на Закона за народната просвета, който предвижда домовете за сираци от обслужващи звена в системата на образованието да се преобразуват в специализирани институции за предоставяне на социални услуги за деца.

По проекта за изграждане на двата центъра за настаняване на деца без родители община Ловеч ще предостави етаж от детска ясла и двуетажна къща общинска собственост.

Средства за ремонта, около 60 000 евро, и за издръжката за една година - 90 000 евро, ще бъдат предоставени по програма ФАР чрез международната социална служба "България".

От швейцарски дарител ще бъдат дадени 120 000 лева. Още около 65 000 лева за обзавеждане на двата центъра ще осигури община Ловеч. По думите на кмета Казанджиев по този начин ще се подобрят условията за живот на децата сираци и закрила на техните права.