Софийският университет "Свети Климент Охридски" продължава да бъде висшето училище с най-висок рейтинг в професионалните направления. След него се нареждат Технически университет, Медицински университет- София, Химикотехнологичен и металургичен университет-София, Американски университет в България, Нов български университет, УНСС и УНИБИТ.

Това стана ясно при представянето на рейтинговата система на висшите училища в България от Георги Стойчев, изпълнителен директор на Институт "Отворено общество".

Днес ВУЗ-овете подготвят повече лекари, учители, повече специалисти в сектор "Сигурност и отбрана" и повече инженери. За сметка на това по-малко се подготвят юристи, политолози, икономисти.

Студентите в направление "Медицина" се увеличават повече от два пъти през последните години. 56% от студентите по Медицина са чужденци, а останалите българи.

През настоящата година направление "Педагогика" измества Администрация и управление. Увеличение се наблюдава и в броя на студентите в професионално направление "Национална сигурност и отбрана". Увеличение на студентите има и в направление "Театрално изкуство", в инженерните професионални технологии.

Спадът на броя на студентите са в областта на Икономика, както и Администрация и направление. Делът на наетите след завършилите тези направления нараства от 36% през 2013 г. на 41% през 2020 г. В българското висше образование има процес на увеличаване на дела на професионалното направление и много по-добра реализация на завършилите.

Безработицата сред завършилите висше образование се увеличава малко - 2.8% през 2020 г. Увеличава се броят и качеството на научните публикации. В сравнение с 2013 г. има удвояване на дела на чуждестранните студенти в България.