Студентите задочно обучение също да имат право на студентски кредит.

Това може да стане с гласуване на промени в Закона за кредитиране на студенти и докторанти, който в момента позволява от кредит да се възползват единствено студентите в редовна форма на обучение.

Предложението идва от Реформаторски блок - Бургас от където настояват, че подобна мярка би се отразила положително върху образователната степен на населението.

Едва 26% от населението между 30 и 34-годишна възраст в България има висше образование, твърдят от Реформаторския блок. Делът на завършилите висшисти е нисък, а в същото време икономиката има все по-голяма нужда от квалифицирани кадри. Много от младите хора намират по-добра реализация в чужбина.

"Именно заради това, от Реформаторския блок в Бургас сме на мнение, че трябва да се направят някои изключения в Закона за кредитирането, ако искаме да увеличим броя на квалифицираните кадри", посочва в мотивите си Дончо Златев, председател на младежката структура на СДС в морския град.

От РБ напомнят и че миналата година Националното представителство на студентските съвети обяви, че Комисията за защита от дискриминация е признала условието кандидатстващите за кредити да са единствено в редовна форма на обучение за дискриминационно. Промени в тази посока обаче все още не са направени.