Училищата могат да получат до 4 млн. лева за модернизация на материалната си база. За детски градини с до две групи максималният размер е 1,3 млн. лева, а за градини с три и повече групи - 1,8 млн. лева.

Парите се предоставят по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), информират от МОН. Проектът на насоките за кандидатстване по процедура "Модернизация на образователна среда" на НПВУ, са публикувани за обществено обсъждане.

Общият бюджет за създаване на съвременни училища и детски градини е 326,1 млн. лева

С 10 млн. лв. модернизират професионални училища

С 10 млн. лв. модернизират професионални училища

Парите са за ремонти и за санитарни помещения за ученици и учители с увреждания

В училищата ще се финансира изграждане на инфраструктура за бъдеща STEM среда - лаборатории, центрове за млади изследователи, свързани класни стаи с високотехнологично оборудване и др.

На общините, в които не достигат места в училища и детски градини ще се отпускат пари за пристрояване и надстрояване на вече съществуващи сгради. Това ще се прави и ако училището учи на две смени заради липса на достатъчно класни стаи.

Чрез своите проекти училищата и детските градини трябва да подобрят също достъпа на хората с увреждания до своите сгради. 

Дават над 326 млн. лв. за нови класни стаи и STEM кабинети

Дават над 326 млн. лв. за нови класни стаи и STEM кабинети

Целта е да се създаде равен достъп до образование