Фонд "Научни изследвания" (ФНИ) представя над 130 български научни проекта в рамките на "Седмица на бенефициентите на ФНИ" от 1 до 5 юли в София.

Проектите са групирани в отделни научни области, като първите два дни бяха представени проекти в областите от хуманитарни и обществени науки, физически науки и науки за Земята. В рамките на днешния ден в БАН ще бъдат представени отчетите по проекти от химически и селскостопански науки. А до края на седмицата предстои да видим проекти на медицински и биологически науки в Медицинския университет в София.

Най-много са проектите в техническите науки, тъй като обединяват най-голям брой научни специалности, следвани от физическите и биологическите науки. Това заяви за news.bg управителят на Фонд "Научни изследвания" проф. Георги Вайсилов по време на представянето на резултатите от първи етап на конкурсната сесия за проекти на научни изследвания за 2017 година в БАН.

За период от три години проектите са подкрепени от ФНИ със 120 000 лева, като средствата са разделени наполовина за първи и втори етап. Прави се междинен отчет, който се оценява от независими рецензенти и на база на тази оценка се взима решение дали проектът да бъде продължен и каква да бъде сумата, с която да бъде финансиран. Очаква се до септември или октомври да се премине към втория етап на конкурсната сесия.

Тази година ФНИ започва и две нови програми с решение на Министерски съвет - "Вихрен и "Петър Берон и ние". Програма "Вихрен" е аналог на програмата на ЕС, наречена Европейски научен съвет, по която от ЕК се финансират проекти с продължителност до 5 години със средства от 2,5 милиона и 5 милиона евро.

Нашите проекти ще са по-малки и ще се финансират годишно със сума от 200 000 до 260 000 лева, каза още проф. Вайсилов. Конкурсът ще бъде обявен до края на месец юли. Ще бъде отворен за учени от страната и чужбина. С програма "Петър Берон и ние" ФНИ цели да привлече постдокторанти в чужбина да работят в български научни организации. Постдокторантите ще получават стипендии около 3800 лева месечно. В програма "Вихрен" финансирането позволява да се включат 6 изследователи, а за втория конкурс средствата за финансиране позволяват участници да бъдат 20 постдокторанти, обясни проф. Вайсилов.