Проф. Николай Лазаров е новият председател на Управителния съвет на Фонд "Научни изследвания" (ФНИ), съобщава Министерството на образованието и науката.

Заместник на Лазаров ще бъде досегашният председател на Изпълнителния съвет на ФНИ проф. Георги Вайсилов.

И двамата ръководители на ФНИ са избрани при тайно гласуване на първото заседание на новия Изпълнителен съвет на ФНИ. И двама са избрани с пълно мнозинство от десет гласа.

Новият шеф на ФНИ Николай Лазаров e професор по анатомия, хистология и цитология с изследователски интереси в областта на клетъчната биология, невробиологията и др. През последните 5 години Лазаров е публикувал над 50 научни труда, цитирани над 500 пъти. Лазаров е ръководил и участвал в 11 научноизследователски проекта.

Георги Вайсилов е професор в Химическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Вайсилов е автор на 96 научни статии, над 80 доклада на международни и национални научни конференции и над 30 семинара във водещи световни научни центрове. През 2013 г. е носител на награда "Питагор" за утвърден учен в областта на природните науки и математиката. От 2015 г. е председател на Изпълнителния съвет на ФНИ.

Останалите нови членове на Изпълнителния съвет на ФНИ са: проф. Виржиния Кирякова; проф. д-р Явор Енчев; проф. Екатерина Ангелова Бъчварова; проф. д-р Диана Копева; проф. днс Стефан Денев; проф. дтн Светослав Николов; проф. дфн Иван Узунов; проф. дфн Диана Иванова и представителят на МОН в ФНИ Димитър Андреев.

В МОН в периода юли - август са били депозирани общо 46 предложения за номиниране на членове на ФНИ. Кандидатурите са били излъчени от ръководствата на висшите училища, Българската академия на науките (БАН), Селскостопанската академия, Националния център по проблеми на общественото здраве и една номинация от пет хабилитирани учени.

След проверка на наукометричните показатели на кандидатите е било установено, че 17 учени покриват изискванията на Правилника на Фонд "Научни изследвания". Всички номинирани са проверени служебно в базите данни "Scopus", "Web of Science", "Google Scholar" и "Inspire".

За областите, в които е имало повече от един учен, отговарящ на изискванията на Правилника на Фонд "Научни изследвания", е бил предложен кандидатът с по-добри наукометрични показатели.

В окончателния състав на Изпълнителния съвет влизат представители на 7 висши училища, двама учени от БАН и един предложен от пет хабилитирани учени.

Биографиите на членовете на Изпълнителния съвет ще бъдат достъпни на сайта на Фонд "Научни изследвания".