Проф. Веселин Брезин е новият управител на Фонд „Научни изследвания“, съобщиха от Министерството на образованието и науката (МОН). В конкурса, организиран от Изпълнителния съвет на Фонда, кандидатите бяха оценявани на три етапа, последният от които е събеседване.

Проф. Брезин е ректор на Лесотехническия университет в София от 2011 година и главен секретар на Федерацията на научно-техническите съюзи. Има дългогодишен опит и в ръководството и координирането на международни работни екипи и проекти.

Проф. Брезин е роден през 1948 година. Той е инженер по механична технология на дървесината. Научната му кариера в Лесотехническия университет започва през 1977 г. във факултет „Горска промишленост“, катедра „Механична технология на дървесината“.

Преди това е ръководил конструкторска група в Института на гората – БАН. Докторската му дисертация в Ленинградската лесотехническата академия е на тема „Намаляване на шума на поточните линии в мебелното производство“.

В продължение на 2 години проф. Брезин ще представлява Фонд „Научни изследвания“ и ще организира и ръководи оперативната му дейност в съответствие с приетите от Изпълнителния съвет решения.