Кандидат-студентските изпити по Български език и литература (БЕЛ) и История на България в Софийския университет "Св. Климент Охридски" ще бъдат с нов формат. От най-старото висше учебно заведение представиха подробности, свързани с кандидатстудентската си кампания за учебната 2017/2018 г.

Зам.-ректорът по учебната дейност проф. Ренета Божкова обяви, че са анализирали миналогодишната кампания. Активно се работело по актуализиране на учебните планове за прием и програмите. Промени има и в балообразуването.

Изпитът по Български език и литература ще бъде в две части - тест и есе.

Кандидат-студентите ще трябва да отговорят на 50 въпроса- 1/3 от тях са свързани с литература, а 2/3 с български език. Въпросите ще бъдат от отворен и затворен тип. Отворените въпроси носят повече точки.

Тестовата част носи 70 точки, а за есето могат да получат максимално 30 точки. Въпросите са ориентирани около конкретни откъси от текстове, които студентите имат пред себе си.

В изпита ще бъдат включени два откъса- един от текст, включен в програмата и друг - напълно непознат, но съдържащ цялата необходима информация, за да си решат въпросите, свързани с него.

Важно е кандидатите да знаят, че е задължително да напишат есе. В противен случай, дори да са решили теста, ще получат оценка "Слаб" 2. Причината за промяната на формата е свързана с образователния процес в средното училище. Целта е да се премахне увеличаващата се пропаст между начина, по който се готвят учениците и стария вариант на изпит в Софийския университет- писане на интерпретативно съчинение.

От най-старото висше учебно заведение се надяват, че така ще премахнат пасивното запаметяване на информация. Целта им е да проверят уменията на кандидатите за разбиране на литературния текст и формулирането на съждения.

Изпитът по История на България също ще съдържа две части - тест и тема. Идеята била тестовата част да "отпусне" децата. Все още не се знае колко ще бъдат въпросите, но бе уточнено, че ще са около 20. Няма да бъдат включени нови периоди или да отпада някой от досегашните.

От университета обясниха, че се интересуват не само от историческите факти, но и от стилистиката. С основна тежест на изпита по История на България е темата. Кандидатите, които ще се явяват, трябва да знаят, че и тук двата елемента на изпита са задължителни. Темата носи 80% от оценката, а тестът- 20%.

Зам.-деканът на Историческия факултет доц. Тодор Попнеделев обясни, че тестът ще има регулиращ ефект върху оценката. Няма да бъдат включени спорни исторически въпроси. Студентите ще разсъждават върху ясни и категорични факти.

Въпросите в теста ще бъдат от отворен и затворен тип. Новият формат на изпита дава възможност да се проверят знанията на кандидатите за различни периоди. Например- ако темата е свързана със Средновековие, чрез въпросите могат да се проверят и знанията на кандидат-студентите относно Възраждането. "Идеята е да намерим децата, които могат да бъдат студенти на този университет", посочи доц. Попнеделев.

"Всички тук милеем за българското образование", обяви зам.-ректорът на Софийския университет проф. Ренета Божкова. Тя подчерта, че състезанието ще става по различен начин оспорвано- проверяват се умения а не запаметени знания.

"Надяваме се, че кандидатите ще са добре подготвени и там ще бъдат най-добрите български деца", заключи проф. Божкова.

От 20 февруари до 10 март е срокът за прием на документи за първата кандидатстудентска изпитна сесия. График на изпитите:

19 март - Математика; Физика;

26 март - История на България; География;

2 април- Български език и литература; Математика I;

9 април - Журналистика (писмен); Химия;

23 април - Биология; Събеседване за специалност Изобразително изкуство; Теология (устен); Музикален инструмент или пеене.

До 19 май ще се приемат документи за втората кандидатстудентска изпитна сесия. График на изпитите:

28 май - Немски език; Испански език;

4 юни - Български език и литература; Италиански език; Философия и социални науки;

10 юни - Журналистика (писмен); Математика I;

11 юни - Английски език; Биология;

17 юни - История на България; Химия;

18 юни - Математика II; Теология (устен); Руски език;

24 юни - Журналистика (устен); Събеседване за специалност Изобразително изкуство; Музикален инструмент или пеене;

25 юни - Френски език; География;

От Софийския университет са категорични, че няма да променят изпитните си дати заради съвпадение с датата на предсрочните избори.