Образователен проект "Аз мога - тук и сега" организира най-иновативното Национално състезание по чужди езици, речеви и комуникативни умения.

То ще се проведе в Девин от 6 до 8 ноември и се реализира съвместно с училища за езиково обучение "Интелект".

Официален сайт на състезанието: http://languages.az-moga.bg/. В Националното състезание по Чужди езици "Аз мога - тук и сега" могат да участват ученици от 7 до 12 клас в редовна форма на обучение през учебната 2015-2016 година от цяла България, изучаващи английски и немски език.

Формата под която участват учениците в състезанието е само индивидуална и само в една категория, като всеки един участник, според това в кой клас е към настоящата учебна година, попада в групи в категорията, която е избрал за участие: 7 - 8 клас, 9 - 10 клас и 11 - 12 клас.

Младите участници ще премерят сили, ще имат възможността и да усъвършенстват знанията си с кратки семинари/обучения, които ще демонстрират иновативните методи и практики на обучение по английски и немски език.

Състезателите, класирали се на призови места, ще получат възможността за платен стаж в езикови училища Интелект. Всички останали участници ще получат грамоти за участие, както и подаръци от партньорите на събитието.

За да разберете повече относно провеждането и условията на състезанието, моля внимателно прегледайте информацията в секции "Регламент" и "Условия".
Регистрацията за състезанието е до 23:59 часа на 31 октомври. Заявката за участие се извършва от: http://registrator.az-moga.bg/