137 СУ "Ангел Кънчев" е първото училище в страната, в което стартира пилотен проект на инструмента SELFIE в подкрепа на иновативните училища, насочени към преподаване чрез дигитални технологии.

Директорът на училището Владимир Миков определя инструмента като чудесна обратна връзка и изключително лесен за работа. "Ако платформата беше тежка и трудна за работа, би изгубила желанието на хората да работят с нея", коментира Миков.

SELFIE дава възможност за пряко свързване с конкретния учебен процес. Основава се на рамката на Европейската комисия за насърчаване на обучението в ерата на цифровите технологии и представлява безплатна платформа, чрез която училищата могат да оценят своето равнище на преподаване в ерата на дигиталните технологии. В нея участват както училищното ръководство и преподавателите, така и учениците. Инструментът би следвало да се използва в началото и в края на учебната година, за да се проследи напредъкът на училището.

Иновативните подходи стимулират учениците

Иновативните подходи стимулират учениците

Всеки един урок може да се превърне в представление

Първата стъпка за въвеждането е била обучение на директорите на иновативни училища от страната. През март се чакат първите аналитични данни от пилотният старт, уточни Миков.

"За мен продуктът е успешен, но трябва да се направят няколко сесии, да има натрупване, за да може да се види израстването на училището." Времето, според него, ще покаже ефективността на платформата.

По думите на Миков "самите въпроси са така зададени, че всъщност се проверява доколко дигиталните технологии навлизат в процеса на обучението и доколко това удовлетворява учениците". Децата са ангажирани с учебния процес, смята директорът.

Попълването на въпросите отнема около 30 минути, а въпросите са изчерпателни, посочи още той.

Подобно на този инструмент преди около 4 години в Чехия е бил създаден проект за постоянен контакт между учители и родители. След учебния час учителят може да нанесе съобщения в платформата , които директно се получават от телефоните на родителите. "За съжаление не успяхме да го наложим на пазара тук", отбеляза Миков. От друга страна обаче за него перманентната връзка между учители и родители е прекалена, защото често се случва родителите "да не си знаят границата".

Ако говорим само и единствено за дигитализация в учебния процес, отиваме в крайност, затова е много важно да има баланс. "След 10 години вероятно ще имаме недостиг на кадри, които могат да общуват, без да използват компютри". Според Миков това ще бъдат най-успешните кадри. Дигитализацията е неизбежна, не можем да се движим срещу прогреса, защото това е нелепо, коментира директорът, но трябва да адаптираме технологиите към учения процес, защото децата така или иначе ги използват. Успоредно трябва да се развиват и социалните умения.

Владимир Миков е убеден, че "ще се наложи да има кадри, които да могат да работят с други хора, не с компютър, а посредством себе си".