Синдикат "Образование" заедно с Министерството на образованието и науката (МОН) започват работа по привличане и задържане на младите учители в България.

Статистика, представена от Синдиката, сочи, че едва 15% са младите учители у нас, като над 70% от тях напускат образователната система още през първата година. Така, средната възраст на българските педагози е 54 години, която е с десет години по-висока от средноевропейската.

Делът на учителите на възраст до 29 години е 6.5% от общия брой в България, данни, които данни са устойчиви за последните 5 години.

Причина за текучеството е високият стрес от изискванията на фона на ниски заплати, голям обем административна тежест, допълнителни непедагогически дейности, липса на социални умения, липса на чувство за подкрепа и интегриране, посочват от Синдиката. Също така добавят, че учителите се назначават на срочни договори, поради което директорите имат право да прекратяват договорите в края на годината.

В същото време обаче нараства броят на студентите в педагогическите специалности, като за последните четири години само Пловдивският университет, който е най-добър в учителските дисциплини, е увеличил с една трета броя на кандидат-педагозите, информират от Синдикат "Образование" и допълват, че съществуват още 12 ВУЗ -а, които подготвят учители, но далеч не най-добрите ученици избират професията.

Според неправителствената организация недостигът на учители съвсем не е отминал проблем, както сочат някои анализатори. В София и някои големи градове този недостиг е безспорен. По-осезаем е в по-малките градове, поради високата безработица, констатират от Синдиката.

По техни данни педагогическите специалисти са 91 хиляди към този момент, което категорично не е достатъчно. Необходими са подпомагащи и асистиращи учители, администратори, наставници, както и медиатори.

След подробния анализ на причините за отлив на млади учители, Синдикат "Образование", съвместно с МОН, ще работи за:

  • Повишаване на рейтинга и статута на младите учители;
  • Подобряване на общественото доверие и оптимизиране на институционалната подкрепа за младите в образователната система;
  • Нулева толерантност към родителите, които не партнират на образователната институция и не осигуряват спазването на училищния правилник;
  • Намаляване на институционалния натиск към младите учители;
  • Намаляване на бумащината в системата;
  • Активизиране на наставничеството и менторството към младите учители;
  • Повишаване на мотивацията на новоназначените учители и техните наставници за задържане на новите педагози в професията;
  • Създаване на обучителни програми за наставници на нови учители;
  • Промяна в обучителните програми за педагогически специалности на висшите училища, за повече часове за практически знания;
  • Привличане на младите учители в синдикалните организации като възможност за активна гражданска позиция и важна роля при градене на образователни политики.

Синдикат "Образование" работи в два големи европейски проекта, от които NEST- обучава експерти от Регионалните управления на образованието по иновативна програма за наставници на новоназначени учители.

Другият проект е YouWell, който работи за задържане на младите учители чрез създаване на благоприятна среда за развитие, чрез обучение на старши и главни учители в прилагане на коучинг подхода за работа с млади учители.

Младите учители ще дойдат и ще останат в образователната система само и единствено с правилна национална политика, основана най-вече на експертизата на българските учители, посочват от Синдикат "Образование".