В Министерството на образованието и науката (МОН) днес ще се състои заседание на отрасловия съвет за тристранно сътрудничество на синдикатите и работодателските организации в системата на училищното образование.

В заседанието ще участват министърът на образованието и науката Даниел Вълчев, председателят на Синдиката на българските учители Янка Такева, Маргарита Денкова - заместник-председател на УС на КТ "Подкрепа" и Аспарух Томов - председател на Независимия учителски синдикат.

На форума ще присъстват още Самуил Шейнин - председател на Съюза на работодателите в системата на народната просвета, Стефанка Балева - председател на Сдружението на директорите в средното образование и Милка Славчева - председател на Българската асоциация на частните училища.