Авторите на ръководството „Азбука за теб и за мен", набедено за скандално, обявиха, че то не е учебник за ученици, а помагало за учители, които са преминали през 10-дневно обучение за работа с него.

То е част от образователен пакет за сексуално и репродуктивно здравно образование за 5-8 клас, издаден през 2005 година, в рамките на проект, изпълняван от Министерството на здравеопазването и Националния център по обществено здраве и анализи с подкрепата и финансовата помощ на Фонда на ООН за население.

Този пакет се състои от три части - Ръководство за учители, Задачи за самостоятелна работа за учениците и Книжка за родители.

Международните изследвания на ефективността на здравно образователните програми сочат, че здравното образование трябва да предхожда възможните прояви на рисково поведение, за да предпазва децата и младежите от избори, които могат да застрашат здравето и живота им. В България възрастта, в която 50 % от младите хора вече са започнали полов живот е 16 години. Това е причината екипът от експерти - лекари, психолози, сексолози и педагози, разработил Ръководството, да избере възрастовия период 5-8 клас, за да могат учителите да подготвят подрастващите за отговорни и информирани здравословни избори.

Ръководството е предвидено за използване от учители, преминали обучение в рамките на програмата, и се използва в часове за свободно избираема подготовка (СИП) по здравно образование. Часовете по здравно и сексуално образование са задължителни в повечето от страните от ЕС. Изключение правят няколко държави, сред които България и Румъния, независимо че са двете страни с най-висока тийнейджърска раждаемост в ЕС.
Напълно невярно е твърдението, че Ръководството за учители „...съдържа текстове с порнографско съдържание, подкрепя хомосексуализъм и педофилия и разрушава семейните и морални ценности.", обявиха авторите му.

Точно обратното - то подпомага учителите в процеса на изграждане на общочовешки ценности у учениците. По-голямата част от темите, разгърнати в Ръководството, не фокусират пряко човешката сексуалност, а учат младите хора да не се въвличат в рисково поведение и да търсят подкрепа в семейството и училището.

Припомняме, жалба до главния прокурор беше пусната заради насърчаване на разврат и сексуално поведение сред деца. Сигналът е срещу авторите на учебното помагало за ученици от 5 до 8 клас.