Със заповед на министър-председателя Бойко Борисов за заместник-министър на образованието и науката е назначена Карина Ангелиева.

Тя заема мястото на проф. Иван Димов, който ще продължи да подпомага работата на екипа на МОН като съветник.

Димов е досегашен председател на Научния съвет на Института по информационни и комуникационни технологии към БАН. 

Участвал е в разработването на европейски проекти за създаването на центрове за върхови постижения и е международен оценител по проекти на НАТО.

До момента Карина Ангелиева е работила като съветник към Постоянното представителство на България в ЕС, отговарящ за европейските политики в областта на образованието и научните изследвания.

Била е главен директор на "Структурни фондове и международни образователни програми" към МОН и директор на Съвместния иновационен център към Българската академия на науките.

Завършила е магистърски степени по европейска интеграция и съвременна история от Софийския университет "Св. Климент Охридски".