В аулата на СУ. „Св. Климент Охридски" от 10.00ч. ще се проведе семинар на тема: "Пътят на идеята", организиран от рисковия инвестиционен фонд NEVEQ, българските живи лаборатории - Digital Spaces Living Labs, Българската мрежа на бизнес ангелите и Microsoft.

В 9.00ч в зала 1 ще започне и научна конференция, посветена на 150 години от рождението и 50 г. от смъртта на акад. Александър Теодоров-Балан.