Българската образователна система на практика изключва обучението на деца с увреждания, аутизъм, със Синдром на Даун и други специални образователни потребности.

Това е общото заключение, направено от представители на държавни институции, депутати, експерти и ръководителите на асоциации по време на Кръгла маса в парламента, посветена на проблемите на приобщаващото образование на деца и ученици в детските градини и училищата. Събирането е организирано от Комисията по образованието и науката от представители на всички политически партии.

Няма достатъчно учители, те нямат опит, а има и отказващи да обучават деца със СОП. Липсват логопеди, психолози, ресурсни учители, няма база за оценка за нуждите на специалните деца. В училищата у нас не са подсигурени и подходящи места за хигиена, както и за спорт за децата.

По данни на "Уницеф" 1/3 или близо 10 000 деца със СОП са извън образователната система.

Силвена Христова от Асоциация "Живот за деца със синдром на Даун" съобщи, че един ресурсен учител за работа с деца работи вместо с 8 по наредба - с 12, а на места и с 25 деца. Тя смята, че е нужен контрол върху работата на директорите.

Омбудсманът Диана Ковачева обясни, че при нея най-много са жалбите за обучението на деца с аутизъм в училище. Тя отбеляза, че има напрежение между учители и родители. Има и подписки от учители, които настояват децата със СОП да се отделят в специални паралелки. "На практика децата със СОП са отлъчени от системата на училищното и предучилищното образование", е изводът на Ковачева.

На кръглата маса присъства дългогодишният репортер по образование от в. "Сега" Таня Петрова. Тя сподели, че и двете й момчета са с аутизъм - нейният опит показва, че в детските градини има отказ за прием заради това, че тези деца не спят, което пречи на останалите, а в училище - на първите родителски срещи й било казано, че "мястото за децата й в училището ще е трудно". Тя смята, че проблемът ще се реши с допълнително заплащане за учителите и поправка във всички закони и наредби относно "пожелателното обучение на децата с проблеми".

Добрата новина от народните представители обявиха Елисавета Белобрадова от "Демократична България" и Красимир Вълчев от ГЕРБ. А тя е, че вече е постигната договорка за изработка на специални учебници и помагала за децата с различни образователни потребности и предстои среща с издателства.

МОН дава 151 млн.лв., за да вкара в училище бедни и деца със СОП

МОН дава 151 млн.лв., за да вкара в училище бедни и деца със СОП

Очаква се проектът да обхване над 100 000 деца и ученици