Пет хиляди семейства няма да получат детски добавки за януари, защото децата им имат над 5 неизвинени отсъствия от училище. Мярката се прилага от четири години.

Миналият месец обаче броят на нередовните ученици се е увеличил. Според много учители това е така заради малката зимна ваканция.

Една от най-честите причини за отсъствията на учениците са закъсненията. Три закъснения се равняват на 1 отсъствие.

Всеки месец училищата подават справки за отсъствията в регионалните дирекции по социално подпомагане. Целта е по-правилното насочване на помощите за деца към семейства, които полагат усилия и отглеждат учащи деца.

За януари най-голям е броят на семействата, които ще остават без детските добавки в областите Пловдив, Бургас, Стара Загора, Варна и Благоевград.

В месеца, в който не се получи информация за семейството, това означава, че ученикът е редовен и плащанията се възстановяват.