Против широкото отваряне вратите за домашно образование, което се предвижда с предлагания от управляващите закон, чието гласуване върви този месец в парламента, се обявиха депутатите от БСП Лява България.

Според предложението учениците до 16 години могат да учат вкъщи по тяхно желание и желание на родителите им, а усвоените знания ще се удостоверяват чрез явяване на изпити в училище, се посочва в позиция на парламентарната група.

По данни на депутатите в момента няколко стотин български деца се възползват от такава възможност за самостоятелно обучение но основно по здравословни причини или заради допълнителна заетост при изявени таланти.

Според депутата Мариана Бояджиева с тази промяна се връща домашното обучение от 19-ти и началото на 20-ти век, когато заможните родители са наемали частни учители, за да могат да обучават децата им вкъщи. „Днес мотивите на някои богати семейства могат да бъдат други - да изолират децата си от агресията, от наркотиците и в близко време може би няма да са единици тези, които ще се възползват от тази възможност", казва Бояджиева.

Опасенията на депутатите са, че и може да се появят и родители, които искат децата им да работят, вместо да учат или такива, които да изберат самостоятелното обучение по религиозни причини. Бояджиева изтъкна, че с домашното образование могат да се прокарват религиозни или идеологически доктрини, които не са били допуснати в иначе светското образование у нас.

Освен това учейки вкъщи, децата се лишават от възможността да общуват със своите съученици, както и да не познават друг свят, освен семейния и на тяхната общност. „Този текст на закона може да доведе до ново нарастване на броя на отпадащите от образованието деца и на изолиране от обществото", предупреждава депутатът.

От БСП изтъкват и че до момента не е ясно дали е направена оценка за въздействието на самостоятелно обучение, както и липсата на яснота по критериите, които биха се прилагали от експертните комисии към регионалните управления по образованието по начина на обучение, по отговорностите на тези комисии и на родителите, които ще направят подобен избор.

За пореден път с това решение се създава предпоставка за повече проблеми в образователната система. Следващата стъпка може да бъде искането държавата да плаща на родителите за това обучение, да не говорим за ново социално разделение и изолация, които може да се получат", продължи депутатът от левицата.

Депутатът Стоян Мирчев изтъква и опасението си, че с разширяването на възможностите за домашно обучение може да започне закриване на училища. Близо 400 са училищата с под 200 ученици, които са недофинансирани и ако 3-5 деца решат да се образоват вкъщи, самото училище ще загуби бройката, ще се затварят паралелки, а оттам може да се затвори и самото училище, което е заплаха за самото населено място.

Домашното образование е разумно да се осигури за деца със специални образователни потребности или за деца с изявени таланти, според депутатите от БСП „Родителите трябва да имат този избор, но всички здрави дечица трябва да се образоват в училище", каза още Мирчев.

По думите му това предложение на управляващите е и заобикаляне на Конституцията, в която е заложено, че образованието  до 16-годишна възраст е задължително. „Ние няма как да знаем в семейството дали се полагат съответните грижи за образоване на детето.