Училището трябва да стане възрожденско средище. С тези думи министърът на образованието и науката в оставка Меглена Кунева обобщи огромната необходимост от реформи в сектора, започнати по време на мандата й.

Кунева отчете пред медиите свършеното от образователното министерство в периода ноември 2014 г. - декември 2016 година. Според нея е необходимо училището да е средище, общност от хора, където ти се иска да останеш.

Сред несвършените, но важни задачи, за които тя ще настоява и пред новия министър на образованието, е създаването на програма за училищните общежития към професионалните гимназии. Там децата имат нужда от подкрепата на държавата, за да продължат своето образование.

Като основен приоритет за следващата година Меглена Кунева посочи повишаването на качеството, което е ключът към успеха.

"Трябва да се довърши успешно процесът на финансирането на висшето образование", каза още Кунева.

По думите й през следващата година делът на финансиране на база качество трябва да достигне 40%. Оценката за кабинета в МОН е като за "активен, много енергичен политически кабинет". Меглена Кунева специално им благодари за това, което са свършили както и на ръководителя на политическия й кабинет - Мария Карабельова.

Поемането на поста от предшественика си проф. Тодор Танев, Кунева свърза с най-мащабната образователна реформа от 1990 г. насам. По думите й през изминалата година е имало сериозна концентрация на задачи по всички линии - предучилищно, училищно, висше образование, наука и старта на ОП "Наука за интелигентен растеж".

Отчета си Меглена Кунева ще предостави до председателя на Народното събрание, председателя на ресорната парламентарна комисия, министър-председателя. Той започна с извършеното в сектора на предучилищното и училищното образование, което според Кунева е "запазената марка" на МОН. Тази система засяга 150 хиляди души и близо 1 млн. деца.

"Не може да бъде съвършеният закон, но това е много необходим закон и отговаря на времето, давайки повече свобода на учителите, повече подкрепа за всички ученици и по-широко партньорство между училището и обществото", заяви Меглена Кунева във връзка с влезлия в сила нов закон за училищното и предучилищното образование. Министърът посочи, че от 19 държавни образователни стандарти - 15 са приети, а 3 са поставени за обсъждане.

През годината е било организирано обучението на 24 хиляди учители. Изготвени са и новите учебни планове за 1-ви и 5-ти клас от тази година и за 2-ри, 6-ти и 8-ми клас от 2017 г. През новата учебна година се въвеждат предмети като компютърно програмиране и технологии и предприемачество. Работата по новия буквар за първолаците приключва през февруари. Сред кампаниите, подети от МОН през 2016 г., Меглена Кунева открои тази срещу преписването, защото тя била част от усилията й като министър за едно честно общество, каквото искаме да имаме.

Основен акцент на просветното министерство и фокус на всички провеждани от Кунева политики бе учителят.
"За да имаме добра образователна система трябва да върнем авторитета и да подобрим стандарта на българския учител", заяви Кунева. Тя обеща да настоява подкрепата, която тази година е получена през бюджета за увеличение с 10% на учителските заплати, да продължи и занапред.

Основен приоритет през тази година е било и развитието на професионалното образование, от което има нужда икономиката ни. Меглена Кунева подчерта, че тук е необходим регионален подход и похвали създаването на образователно-индустриален борд по образование. В тази връзка като успех бе изтъкнато увеличаването на броя на паралелките с дуална форма на обучение на 100 с помощта на средства през оперативната програма.

Като важен акцент бе откроена и политиката на министерството по отношение на българите в чужбина. Продължаването на програмата за обучение по български език, история и география в средното образование и увеличаването броя на студентите от българските общности от 400 на 1000.

По отношение на висшето образование заради автономията на университетите от ключово значение е каква политика иска да води МОН по отношение на висшето училище. Меглена Кунева бе категорична, че нямаме нужда от безработни висшисти. Тя припомни, че план приемът на университетите е бил намален с 9000 бройки, за да бъде предотвратена тенденцията за масовизация на висшето образование, а по новите правила финансирането на системата е обвързано с качеството на образованието.

Министерството изработи списък от 30 приоритетни специалности, което според министъра вече дава резултати и имаме по-малко студенти по икономика и право и повече хора, които записват педагогика и инженерни науки, които са приоритетни. В сектора на науката правителството прие актуализираната стратегия за развитие на науката.

Като успех Кунева открои възобновяването на работата на Фонд "Научни изследвания", който след скандали и криза на доверието, възобнови дейността си с приемането на нов правилник и ново ръководство.

Подновена беше дългогодишната програма за полярни изследвания. В БАН заработи програмата за млади учени, финансирани бяха 200 млади таланта. Меглена Кунева заяви, че приоритет на новия председател на БАН следва да са постдокторантските специализации на млади учени и българи от цял свят.

Като основен инструмент за финансова подкрепа на започнатите реформи по време на мандата си Кунева изтъкна старта на собствената оперативна програма в ресора "Наука за интелигентен растеж" и стартиралите 15 операции за 650 млн. лева. 350 млн. лв. са за центровете за върхови постижения и центрове за кариерно развитие и 150 млн. лв. за програмата "Твоя час". Договорените средства са в размер на 316 млн. лв. през тази година или това са 23,04% от общия бюджет на програмата. Извършени са били 39 одита, 85 проверки на инспектората, а от февруари досега са се провели 52 пресконференции и 653 прессъобщения.