Учебната година се удължава за малко над 300 училища, съобщават от Министерството на образованието.

Причината е, че в края на 2020 г. те са прекъснали временно обучението на учениците от 1 до 6 клас. Вместо редовни учебни часове в електронна среда тогава те са предлагали извънкласни и проектни дейности и/или подкрепа за преодоляване на трудности при усвояване на материала.

Останалите училища могат да използват допълнителните две седмици за учениците от 4 до 6 клас и съответно три седмици за учениците от 1 до 3 клас за задължителни занимания за децата с необходимост от наваксване на учебен материал или за извънкласни дейности по интереси за останалите ученици, участието в които е по желание на родителите.

Учебната година няма да се удължава

Учебната година няма да се удължава

Красимир Вълчев: Децата няма да се прекарат с четене. Матурите ще се проведат

Всяко училище ще публикува на сайта си график за планираните дейности до официалния край на втория учебен срок.

Заниманията с деца над предвидения преподавателски норматив трябва да бъдат платени на учителите в рамките на делегираните бюджети на училищата, по проекти и/или чрез общинските програми за стимулиране на дейности и изяви на учениците.

Документите за завършен клас или етап на обучение ще бъдат издадени най-късно до седем дни от края на срока, независимо че учебните дни за съответния випуск в конкретно училище може да са приключили по-рано. Четвъртокласниците ще получат удостоверенията си за завършен начален етап на основно образование на 1 юли, за да имат възможност да кандидатстват в гимназии с профили "Математика" и "Природни науки".

Съгласно заповед на бившия просветен министър вторият учебен срок за 1 до 3 клас приключва на 23 юни, а за 4 до 6 клас - на 30 юни.