Нова наредба ще регламентира дистанционната форма на обучение в университетите у нас. Това реши Министерският съвет на днешното си заседание.

Целта е да се осъвремени нормативната рамка от 2004 г., предвид дигиталната трансформация на образованието и пандемията от коронавирус.

Досега висшите училища можеха да организират дистанционно обучение, както за придобиване на степен на висше образование, така и за повишаване на квалификацията на специалисти. Промените дават възможност в онлайн форма да се провежда и продължаващо и допълнително обучение. Регламентира се и възможността за дистанционно провеждане на семестриални и държавни изпити, както и видеоконферентна защита на дипломни работи.

При оценяването в дистанционната форма на обучение висшите училища трябва да имат системи за идентификация на студентите и контрол на изпити и оценяване, системи за установяване на опити за плагиатство и съхраняване на изпитни данни и студентски работи в електронен архив поне за 5 години.

Наредбата цели да подобри информационната и образователна инфраструктура във висшите училища, което ще благоприятства свързването им в европейски и световни мрежи за висше образование.

Университетите разработват методика за онлайн обучение

Университетите разработват методика за онлайн обучение

Според Красимир Вълчев никоя система не е подготвена да предоставя равен достъп в електронна среда