В Ихтиман се възобновяват учебните занятия и посещенията в детските ясли и градини след принудителната тридневна ваканция заради големия брой заболели от хепатит-А.

Регистрирани са 278 случая, от които 247 са деца от ромската махала.

На нарочни родителски срещи ще бъдат разяснени предпазните мерки и профилактиката на заболяването.

Най-добрият начин за предпазване от опасната болест е поддържане на висока лична хигиена и най-вече постоянно миене на ръцете.

Има и ваксини, които предотвратяват заразяването. Инфекцията може да се предава и чрез заразена вода и храна.

Заболяването засяга черния дроб на човека. То протича по-леко от другите видове хепатит, но все пак уврежданията по важния орган са тежки.