Министърът на образованието Красимир Вълчев издаде заповед относно графика за връщане на учениците в клас.

Регламентира се и образователният процес за класовете в неприсъствена форма на обучение.

Вече се допускат присъствените учебни занятия и за учениците от 5 до 12 клас при спазването на определен график. Онлайн обучението ще продължи за учениците, които в определения график не са присъствено в училище.

От 4 февруари в клас освен учениците от начален етап се връщат за две седмици и 7,8 и 12 клас. Останалите продължават обучение от разстояние.

От 18 февруари до 2 март присъствено обучение ще има за 5, 10 и 11 клас, както и начален етап. През това време останалите класове от гимназиален и прогимназиален етап - 6, 7, 8, 9 и 12 клас, ще бъдат в обучение от разстояние.

От 4 март до 17 март в училище ще бъдат учениците в начален етап и учениците в 6, 9 и 12 клас. Останалите ще се обучават от разстояние в електронна среда.

7, 8 и 12 клас вероятно се връщат първи в класните стаи

7, 8 и 12 клас вероятно се връщат първи в класните стаи

Всички класове ще минат през присъственото обучение, уверява Таня Михайлова