Великотърновският университет "Св. св. Кирил и Методий" преминава на електронно обучение от 27 октомври 2020 г. до 8 ноември 2020 г., съобщи "24 часа".

Заповедта на ректора проф. Христо Бонджолов за онлайн занятия на студенти и специализанти важи също за Филиала в гр. Враца и Педагогическия колеж в гр. Плевен.

За периода провеждането на изпитите да се осъществява електронно (с отдалечен достъп), като всеки преподавател своевременно публикува информация в електронната система Е-преподавател, се казва още в заповедта.

Онлайн ще се провеждат и процедурите за заемане на академични длъжности и публичните защити на дисертационни трудове.

Преподавателите се задължават да обезпечат съответния хорариум по учебните дисциплини за зимния семестър на уч. 2020-2021 г. с електронни средства за обучението на студентите и специализантите.

Всички административни сгради на Великотърновския университет, на Филиала в гр. Враца и на Педагогическия колеж в гр. Плевен ще продължат работа с установеното работно време при спазване на изискванията за физическа дистанция, хигиена на ръцете, дезинфекция и носене на защитни маски на лицето или шлемове.