От 31 май всички ученици се връщат обратно в класните стаи. Това съобщават от МОН съгласно заповед на министъра на здравеопазването, издадена на 18 май.

Присъствените занимания в училищата се възстановяват за учениците от пети до единадесети клас.

В училищата ще продължат да се прилагат противоепидемичните мерки за дезинфекция и носене на маски. Ще продължават да се ограничават контактите между отделните паралелки и класове.

От МОН поясняват, че при повишена заболеваемост сред ученици или учители директорите могат да предлагат преминаване към онлайн обучение, като предложението трябва да е предварително одобрено от над 50% от родителите, съгласувано с обществения съвет и прието от педагогическия съвет на съответното училище. След приключване на тази процедура се уведомява регионалното управление на образованието и предложението се изпраща до просветния министър, който взима окончателното решение.

Всички ученици се връщат в клас до 31 май

Всички ученици се връщат в клас до 31 май

А от утре спортните състезания ще се провеждат при 50% заетост

Не е обаче необходимо разрешение от министъра, когато по преценка на директора към дистанционно обучение преминава отделна паралелка от училището.

Остава възможността със заявление родители да пожелаят децата им да продължат да се обучават в електронна среда и след 31 май. Срокът за преминаване към онлайн обучение ще се съобразява с епидемичната обстановка в училището. От МОН препоръчват по възможност дистанционните занятия да не продължават повече от 10 учебни дни.