Националният омбудсман изпраща препоръка до министъра на образованието и науката във връзка с някои такси за административни услуги във висшите училища.

Поводът за реакцията на националния омбудсман е поредната жалба на студент, на когото са поискали 200 лв. за издаване на академична справка в Медицинския университет във Варна.

Освен че цената не е официално обявена на страницата на университета, според Константин Пенчев такива такси се ползват от университетите, за да се задържат неправомерно студенти или зад тях прозират други цели.

Допълнително, подчертава омбудсманът, размерът на таксите за предоставяне на административна услуга е необосновано висок и не отговаря на сложността на включената работа и на извършените разходи по предоставянето й.

Така се прави опит да се задържат студентите в определеното учебно заведение за продължаване на обучението; високите такси лишават студентите от право на избор на висше училище; създават пречки при кандидатстване за продължаване на образованието, при кандидатстване за работа и др.

Омбудсманът напомня, че вече през 2011 одина е правил проверка на случаен принцип и е изпратил препоръки за спиране на порочната практика. Поставен е този проблем и на вниманието на народните представители в годишния доклад на омбудсмана за 2011 г." - пише Константин Пенчев.

„Отчитам факта, че висшите училища се ползват с академична автономия и определянето на размера на таксите за административни услуги е право на академичния съвет на учебното заведение. Но също така смятам, че с автономията на висшите училища не трябва да се злоупотребява и винаги трябва да се свързва с по-голямата отговорност пред обществото.

Според Константин Певчев този начин за увеличаване на приходите е недопустим и в ущърб на гражданите, особено като се има предвид затрудненото финансово положение на голяма част от българските домакинства.

Националният омбудсман настоява министърът да постави проблема на вниманието на ректорите на висшите училища и да предприеме действия за осигуряване на спазването на законодателството.