Проект за подобряване на изучаването на Български език, както и нивото на учителите в трансграничните райони на Сърбия представиха на пресконференция в БТА от Националния съвет на българските малцинства в Сърбия и техният партньор СУ „Св. Климент Охридски".

Целта на проекта, който тръгва на 2 ноември 2013 година, е да се направи анализ на състоянието на образователните заведения в граничните райони на Сърбия. Да се видят нуждите на децата, учителите и родителите.

В проекта, на стойност 112 хил. евро, се включват училищата в Димитровград, Босилеград, Сурдулица и Бабушница. Възможно е в бъдеще да бъдат включени и училищата от северната част на Сърбия.

Акцентира се на предучилищното, основното и средното образование, като под анализ ще са и учениците и студентите, които продължават своето образование и след това.

Българо-сръбският проект предвижда изграждането на регионален център в Димитровград с филиал в Босилеград. Там, под формата на различни програми, учителите и учениците взаимно ще подобряват своето ниво на език и българска култура.

Оказа се, че според сръбските закони учителите там имат лиценз за преподаване с давност 5 години, след привършването, на който, те трябва, чрез събиране на точки, един вид да се акредитират за следващ свой мандат.

Ще бъдат изготвени специални учебни помагала и нов българо-сръбски речник с българска терминология, тъй като стана ясно, че учителите в Сърбия имат недостиг на такава.
Някои от думите са силно видоизменени, навлизайки в нашия език, като например омонимът „вреден", който в сръбския, в словосъчетанието „вредна булка", значи, че тя всъщност много добре се справя.
Ще бъде изградена функционална мрежа за преподаване, включително и в електронен вариант.

Дидактическите материали, които ще бъдат приложени, ще обхващат 3 области - Български език, География и Мултикултурализъм и толерантност. Последната радетелите на българския език в Сърбия определят като изключително важна и като предимство, тъй като, по думите им, в Европейския съюз се говори за развитието на малцинствата, което според тях е хубаво да започне от образованието.
„Ако по-добре се познаваме, самите проблеми, по-лесно се решават", посочват те.

В проекта е заложена и така наречената програма „Училище без стени", в която чрез лятна международна школа учителите от българска и сръбска страна ще се събират и ще обменят опит.
„Търсим ключов подход за бъдещо разширяване до момента, в който Сърбия стане член на Европйеския съюз", признаха от Националния съвет и Софийския университет.

Проектът е с давност една година, с увереност, че децата в тези погранични райони със сигурност биха предпочели да продължат образованието си в български университети.