С близо 5000 по-малко са децата в институции след стартирането на процеса по денституционализация.
С тази статистика се похвалиха от Държавната агенция по закрила на детето. В рамките на проучване в тази насока е станало ясно, че над 65% от българските граждани са запознати с денституционализацията.

Повече от 80% от запитаните са били убедени, че в процеса е редно интересите на децата да са поставени на първо място, дори над тези на родителите.

1/2 одобрява денституционализацията, а 82% намират семейната грижа за най-успешна. Статистическите дании са установили, че жените се интересували повече от процеса, както и семействата в риск - крайно бедни и многолюдни, отглеждащи тежко болни деца.

Справката на ДАЗД сочи, че през 2009 година у нас специализираните институции са били 137 и са приютявали 7587 деца. Днес те са паднали до 78, а в тях са настанени 1932 българчета.

До началото на ноември се очаква да се закрият още 8 дома за медикосоциални грижи. От 25 центъра за деца с умствена изостаналост в момента у нас те са общо 11, осигуряващи подслон на 94 деца и младежи в сравнение с 1386 през 2009 г.

Местата за обгрижване на деца, лишени от родителски грижи, също са паднали двойно. Почти 500 деца от новите центрове за настаняване от семеен тип са с осигурено обучение в помощни училища, а 533 са сред връстниците си в общообразователни учебни заведения.

Към средата на юли 1474 българчета вече живеят в новия тип услуги - семейни центрове, защитени и преходни жилища.

Процесът е труден, призна изготвилият изследването Живко Георгиев. Той изтъкна и стигматизацията на тези деца, както и на етнически принцип, но отбеляза, че въпреки тези проблеми имаме първите добри резултати и в обществото има положителен отзвук за денституционализацията.

Хората остават обаче прекалено неразбиращи към изоставянето на деца, няма съществена разлика между етносите, както и между степен на образованост или религиозност. Създали сме си такъв културен модел, това е тревожен факт, притеснен е Георгиев.

Българите в голяма част са определили, че не биха искали да приемат дете с увреждане в класа на собствените им деца, както  и малчугани от други етноси.