Закриването на две начални училища в община Каварна предлага кметът Елена Балтаджиева, съобщи БНР.

Училищната система на общината включва пет общообразователни неспециализирани училища - две начални, две основни и едно средно.

Според кмета с оглед на демографската криза е неефективно съществуването на Началното училище "Братя Миладинови" в Каварна и "Христо Ботев" в село Септемврийци.

В двете начални училища в момента се обучават общо 99 ученици в 8 паралелки.

Според кмета Елена Балтаджиева училищната система в общината не отговаря на броя на учениците, характеризира се с високо отношение ученик-учител, което води до неефективност на качеството на образованието.

Намалелият брой ученици създава проблеми за финансовата издръжка на училищата с маломерни паралелки, което изисква предприемането на мерки за оптимизиране на училищната мрежа чрез закриването на началните училища "Христо Ботев" и "Братя Миладинови".

Предложението ще бъде гласувано от общинските съветници на 28 април.