Започва подаването на заявления за класиране след 7 клас. Срокът е от 20 до 26 юни включително, а заявлението може да бъде подадено онлайн на сайта или на хартиен носител в училище гнездо. Трябва да се избере един от двата начина, защото ако има вече регистрирано заявление, системата не позволява въвеждането на ново. При кандидатстване в паралелки с професия или специалност е необходимо и медицинско свидетелство.

385 са паралелките в София, като за всяка от тях се кандидатства отделно, обясни за Дарик началникът на Регионалното управление на образованието в София Ваня Кастрева: "Няма ограничения в броя на желанията, които те ще заявят, но е излишно да бъдат повече от 20-40, защото е важно те да бъдат обмислени от гледна точка на възможностите, които детето има, чрез бала, който се образува и според интересите на детето".

Родителите могат да преценят дали детето им има шанс за класиране в дадена паралелка, като сравнят бала му с минималните балове от миналата година. След първото класиране родителят има две възможности: "Ако той харесва класирането на своето дете, да го запише заедно с оригинала на свидетелството за завършено основно образование в училището, в което е класирано. В противен случай обаче следва в училището, в което е класиран ученикът, да се подаде заявление за участие във второ класиране. При второ класиране не се пренареждат желанията, а учениците имат възможност, участвайки на второ класиране, да се придвижат в по-предно желание или да останат на желанието, на което вече са класирани".

Не така стоят нещата при третото класиране, в което се включват само местата, останали свободни след записването на второто класиране. Тогава се подава ново заявление, в което желанията се подреждат отначало, според свободните места. Това обаче е рисково, поясни Ваня Кастрева, защото не може да се прогнозира нито колко и къде ще са свободните места, нито какъв ще е балът на учениците, които ще кандидатстват за тях: "Моят съвет е на второ класиране те да предприемат записване на учениците, защото в противен случай, ако не се запишат, те губят мястото, на което класирани".

Първото класиране ще излезе до 3 юли, а записването на приетите ученици или подаването на заявление за участие във втори етап на класирането ще от 4 до 6 юли включително.